'3 dni wolności' - film dokumentalny - Wajda School and Studio

10 Просмотры
Издатель
PL: Obsypany nagrodami na całym świecie film Łukasza Borowskiego "3 dni wolności" opowiada o Piotrze, który po pięt­nastu latach opusz­cza więzienie na trzydniową przepustkę. Naj­prost­sze czyn­no­ści stanowią dla niego praw­dziwe wyzwanie. Zagubiony i oszołomiony, a jed­nocześnie zafascynowany, stara się zro­zumieć dzisiej­szy świat.

Zobacz pozostałe filmy z tej playlisty:


Więcej informacji o Wajda School oraz Wajda Studio znajdziecie na naszej stronie na Facebooku:


Oficjalne strony://///

EN: Worldwide award-winning film by Łukasz Borowski "3 Days of Freedom" tells the story of Peter, who, after fifteen years is leaving prison for a three-day pass. The simplest actions are the real challenge for him. Confused and bewildered, yet fascinated, he is trying to understand today's world.

Other videos from this playlist:


More information about Wajda School and Wajda Studio can be found on our Facebook page:


Official websites:
Категория
Кино и фильмы
Комментариев нет.