រត់តាមគ្នា - Escape Love (Trailer Life Film)

0 Просмотры
Издатель
ស្រលាញ់គ្នាច្បាស់លាស់ហើយអី ទើបហ៊ានរត់តាមគ្នា ចោលគ្រួសារ ??

#រត់តាមគ្នា ភាពយន្តជីវិត ដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីរបស់អ្នកដឹកនាំរឿង សួង ប្រុសប្រាថ្នា នឹងមានផ្សាយជូនទស្សនាថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៧ ធ្នូ ២០២០ ខាងមុខនេះហើយ នៅលើទូរទស្សន៍ #បាយ័ន និង Lived ផ្ទាល់នៅលើ Facebook និង Youtube #SastraFilm

Ⓒ ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Sastra Film

#រត់តាមគ្នា #ផលិតកម្មសាស្រ្តា #ភាពយន្តជីវិត #ទី៩១ #Sastrafilm #LifeFilm #bayontv #khmerfilm #lifefilm2020 #Khmermovie #KhmerMovie #Shortfilm #EducationalFilm #រឿងខ្មែរ #រឿងល្អមើល #រឿងអប់រំ #TvLifeFilm #FacebookLifeFilm #YoutubeLifeFilm
Категория
Кино и фильмы
Комментариев нет.